Zákaz dovozu drůbeže z Německa trvá

Do odvolání k nám nesmí být ze Spolkové republiky Německo dovážena jatečná hrabavá drůbež, ani maso z ní, ani výrobky z masa a vnitřností hrabavé drůbeže určených k lidské výživě.

K prodloužení zákazu ze dne 30. 5. 2002 přistoupila Státní veterinární správa ČR proto, že neobdržela od veterinární služby Německa bližší informace týkající se zjištění chlorovaného pesticidu Nitrofen a vzhledem k tomu, že některé členské země Evropské unie přijaly v této záležitosti ochranná opatření.
Pokud by byl pohraniční veterinární kontrolou zjištěn dovoz výše zmíněného veterinárního zboží z Německa místně příslušná veterinární správa tento dovoz nepovolí (např. podle § 54, odst. 2, písm. c), zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *