08.04.2002 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zákazy dovozu někdy vyvolají neúměrné reakce

Při vyslovení zákazu dovozu je nutné někdy počítat s reciproční reakcí, která zpravidla znamená i zákaz, popřípadě omezení vývozu. K této situaci došlo v souvislosti se zákázáním dovozu skotu a hovězího masa ze Slovenska do ČR.

Slovensko se totiž počtem diagnostikovaných případů BSE na počet vyšetření dostalo na úroveň těch zemí EU, ze kterých dovoz ČR nepovoluje, proto bylo v rámci harmonizace podmínek pro dovoz po konzultaci Státní veterinární správy ČR a Ministerstva zemědělství ČR přikročeno k zákazu dovozu, jehož uvolnění bude pak v dohledné budoucnosti řešeno v kontextu s uvolnění zákazu dovozu z některých členských států s výskytem BSE.
Nicméně slovenská Státní veterinární a potravinová správa (ŠVPS) vydala v této souvislosti kromě recipročního zákazu dovozu skotu a hovězího do SR též zpřísněné dovozní podmínky pro dovoz vepřového, popřípadě drůbežího masa do SR. Zpřísnění se týká zákazu dovozu zvířat, kterým byly přidávány do krmné směsi růstové stimulátory, u nichž je na Slovensku zakázané zkrmování ve finálních krmných směsích, tj. před porážkou. Takováto opatření však neuplatňují v zemích EU (viz Směrnice Rady 70/524/EEC) s výjimkou skandinávských zemí, neuplatňujeme je tedy ani my, neboť povolené růstové stimulátory nemají ochranou lhůtu, to znamená, že mohou být v krmné směsi obsaženy po celou dobu výkrmu. Jde o čtyři (v podstatě tři) růstové stimulátory.
Na Slovensku došlo k jednostrannému zpřísnění podmínek a v současné době probíhají jednání mezi slovenskou a českou státní veterinární správou o vyjasnění si stanovisek. Pro naše případné vývozce vepřového a drůbežího masa na Slovensko to zatím znamená, že by se měli obracet na chovatele, kteří používají směsi bez růstových stimulátorů, aby místně příslušná veterinární správa, která by případný export certifikovala, toto mohla jednoznačně doložit - potvrdit. Jsou chovatelé, kteří používají směsi bez těchto stimulátorů, ty jsou totiž drahé a ne všichni jsou přesvědčeni, že jejich použití přináší vždy úměrný efekt.
Pokud by ŠVPS stanovila pro dovoz do SR další ohlášené zpřísněné podmínky pro dovoz masa, popřípadě produktů ze zvířat - tj., že zvířata nesmí být krmena krmnými směsmi s obsahem masokostní mouček vyrobených z těl uhynulých zvířat - znamenalo by to, že na Slovensko by mohli vyvážet jenom ti prvovýrobci, kteří nepoužívají při výkrmu prasat a drůbeže krmné směsi s obsahem masokostních mouček, ale například krmných směsí s obsahem sojové moučky, popřípadě moučky z jiných luštěnin. Vzhledem k tomu, že se u nás nezpracovávají těla uhynulých zvířat odděleně, bylo by možné takovýto export certifikovat jen u těch výrobců, kteří masokostní moučky pro výkrm monogastrů (to znamená ne přežvýkavců, kterým to samozřejmě zakázáno) nepoužívají vůbec.
Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR řekl, že naše veterinární správa bude jednat se slovenskou o upřesnění těchto podmínek a o jejich zařazení do veterinárních osvědčení pro export, aby je mohly místně příslušné veterinární správy ČR certifikovat. "Toto jednání se budeme snažit dohodnout na počátek příštího týdne, abychom našim prvovýrobcům, zpracovatelům a obchodníkům, kteří by stanovené podmínky splňovali, umožnili obchod co nejdříve obnovit.", dodal.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down