Základní fakta o zemědělské půdě v České republice

Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní novelu devizového zákona, která umožní občanům členských států EU nakupovat v tuzemsku zemědělskou půdu: - Podle ČSÚ bylo v roce 2008 v ČR 4,244 milionu hektarů zemědělské půdy, tj. téměř 54 procent rozlohy země. - Podle ČSÚ bylo v ČR v roce 2009 3,546 milionu hektarů obhospodařované zemědělské půdy, z toho 2,574 milionu hektarů půdy orné, z které bylo 29.000 hektarů nevyužívaných. - Většina zemědělské půdy je ve vlastnictví fyzických a právnických osob. - Největším majitelem zemědělské půdy v zemi je stát, druhým největším vlastníkem je údajně společnost Agrofert podnikatele Andreje Babiše, zemědělské podniky patřící do skupiny Agrofert vlastní 67.000 hektarů půdy. - Pozemkový fond ČR, který spravuje státní zemědělské nemovitosti, má v současné době v péči přibližně 240.000 hektarů pozemků. V době vzniku fondu (1991) připadalo do jeho správy zhruba 900.000 hektarů zemědělské půdy. Z nich urovnává restituční nároky lidí, kteří už z různých důvodů nemohli v restituci dostat zpět své původní pozemky (jako náhradu jim přidělil půdu na jiném místě). V roce 1999 fond začal půdu také prodávat. Část pozemků fond převedl bezúplatně na obce, veřejné vysoké školy a výzkumné instituce. Fond také obhospodařuje církevní majetek a státní rezervy pro dopravní stavby či chráněná území. - Podle zprávy o stavu životního prostředí ČR za rok 2009 (loni v listopadu schválená vládou) je 40 procent zemědělské půdy ohroženo degradací utužením a významná je i plocha půd zranitelných okyselováním (acidifikací). - V důsledku stavební činnosti denně zmizí v průměru zhruba 15 hektarů zemědělské půdy. - Současná tržní cena zemědělské půdy se nejčastěji pohybuje v rozmezí od sedmi do patnácti korun za metr čtvereční, avšak pouze u pozemků určených dlouhodobě pouze pro zemědělské účely (www.farmy.cz). - Od r. 1989 se výrazně změnila průměrná velikost zemědělského podniku: v roce 1989 většinu půdy obhospodařovaly zemědělská družstva (o průměrné velikosti 2574 ha) a státní statky (6259 ha), v roce 2007 fyzické osoby (průměrně 28 ha) a obchodní společnosti (732 ha) a družstva (1412 ha).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *