21.05.2018 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Základy diagnostiky artrotického ochorenia kolena u morčiat

Chlebničanová M. Základy diagnostiky artrotického ochorenia kolena u morčat. Fundamentals of diagnosis of arthrotic disease of the knee joint in guinea pigs. Veterinářství 2018;68(5):329-334.

SOUHRN

Chlebničanová M. Základy diagnostiky artrotického ochorenia kolena u morčat. Veterinářství 2018;68(5):329-334.

Cieľom tejto práce bola štandardizácia prevedenia röntgenologického vyšetrenia kolenného kĺbu morčiat trpiacich artrózou a následného vyhodnotenia röntgenologických snímok. Snahou bolo nájdenie vhodnej stupnice na posúdenie artrotických zmien a jej prispôsobenie pre použitie u morčacieho pacienta. Štúdia bola vykonaná na 50-tich morčatách (26 samíc a 24 samcov, vo veku od 5 týždňov do 84 mesiacov). Počas ortopedického vyšetrenia boli sledované znížená pohyblivosť v kolennom kĺbe, bolestivosť pri manipulácii, krívanie, opuch kolien a prítomnosť krepitácie. U  morčiat bolo spravené röntgenologické vyšetrenie kolenných kĺbov (kraniokaudálna a mediolaterálna projekcia). Morčatá boli zaradené do jednotlivých skupín podľa stupňov artrotického ochorenia (0 až 4) na základe upravenej stupnice podľa Kellgrena-Lawrenca. Z dôvodu prítomnosti kalcifikovaných meniskov už v ranom veku morčiat, nebolo možné žiadne morča zaradiť do skupiny artrotického ochorenia so stupňom 0. Významným nálezom bolo zistenie, že bolestivosť spojená s artrotickým ochorením sa u morčiat vyskytuje už pri stupni 2, tj. o stupeň skôr ako u ľudí.

SUMMARY

Fundamentals of diagnosis of arthrotic disease of the knee joint in guinea pigs.

The present work standardizes the procedures of x-ray examination of the knee joint in guinea pigs suffering from arthrosis and following evaluation of x-ray imaging. The aim was to find convenient scale for assessment of arthrotic changes and its adjustment for use in a guinea pig patient. This study was performed on fifty guinea pigs (26 females and 24 males at the age of five weeks to 84 months). During orthopedic examination were found lower knee joint mobility, pain in handling, curvature, swelling of the joints and the presence of crepitation. In guinea pigs were conducted x-ray examination of the knee joints (cranio-caudal and medio-lateral projection). Guinea pigs were ranged into the individual groups according to grades of arthrotic impairment (from 0 to 4) on the base of Kellgren-Lawrenc adjusted scale. Due to the presence of calcified meniscuses even at the early age of guinea pigs, no guinea pigs were not possible to include in the group with arthrotic impairment 0. The important finding was detection that the pain connected with arthritic disease occurs in guinea pigs already at the scale 2, i.e. one degree sooner as in man.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down