20.08.2020 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Základy terapie tyrozin kinázovými inhibitory (TKI)

Krásná L., Král D., Škor O. Základy terapie tyrozin kinázovými inhibitory (TKI). Fundamentals of thyrosine kinase inhibitors therapy (TKI). Veterinářství 2020;70(8):470-474.

SOUHRN

Cílem článku je vysvětlení mechanismu TKI a možnosti jejich použití ve veterinární onkologii. Shrnutí možných nežádoucích účinků a vyzdvihnutí důležitosti vhodné indikace, aby nedocházelo k nadměrnému neodbornému užití léku. TKI lze kromě indikovaných případů, např. mastocytom, s úspěchem využít i při léčbě rozličných typů nádorů – karcinomů, sarkomů, melanomů či metastatických onemocnění u psů a koček. Ve srovnání s humánní onkologií má veterinární medicína limity především finanční, nicméně užití dalších TKI je budoucností i našich pacientů.

 

SUMMARY

The aim of this presented study is to explain the mechanism of TKI and the possibility of their use in veterinary oncology. Possible side effects and highlighting the importance of an appropriate indication are summarised to avoid excessive unprofessional use of the drug. In addition to indicated cases, eg. mastocytoma, TKI can also be successfully used in therapy of various types of tumours – carcinomas, sarcomas, melanomas or metastatic diseases of dogs and cats. In comparison with human oncology, veterinary medicine has especially financial limits, though, the use of other TKI is the future of our patients.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down