Zákon omezí obchod s ohroženými druhy

Vláda dnes projedná návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, podle nějž by se v budoucnu do České republiky neměly dovážet kůže mláďat některých druhů tuleňů a dále kožešiny ze zemí, kde není zakázáno používat nášlapné pasti.

Zákon zajistí, aby dovoz a vývoz chráněných živočichů i rostlin podléhal kontrole, v rámci usnadnění identifikace bude toto zboží přesně označeno a veškerá povolení dovozu musí být v souladu s omezeními vyhlášenými Evropskou komisí. Předpis také stanoví, jak naložit se zabavenými zvířaty nebo rostlinami. Tento zákon má podle ministra ŽP Miloše Kužvarta sjednotit naše právní normy s legislativou EU a s mezinárodními smlouvami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *