Zápis z prezidia ČAVLMZ konaného dne 12. 3. 2004 v Brně

Přítomni : MVDr. J. Beránek, MVDr. O. Huml, prof. MVDr. J. Konrád, CSc., doc. MVDr. A. Nečas, MVDr. V. Raška, prof. MVDr. M. Svoboda, CSc., MVDr. P. Štellar, MVDr. Leoš Železný,

Omluveni : doc. MVDr. J. Klimeš, MVDr. V. Novák

1. MVDr. Huml přečetl dopis od firmy Cymedika spol. s r.o, Hořovice, s nabídkou na generální sponzorství ČAVLMZ. Dalším jednáním s firmou byl pověřen MVDr. Huml s tím, že generálním sponzorem ČAVLMZ je firma MASTER FOODS. Lze nabídnout pozici hlavního sponzora.

2. Poplatky za rok 2004 činí 450,- ( vstupní poplatek 550,- ) a musí být poukázány do konce března na konto ČAVLMZ č. …

3. Kancelář ČAVLMZ má nové číslo telefonu : …………………………………..

4. MVDr. Huml sdělil, že Komora VL ČR zaplatí všem odborným asociacím příspěvek na semináře ve výši 500,- za rok 2004 na svého člena se zaplaceným členským příspěvkem. Pro ČAVLMZ to bude na akce na veletrhu VETFAIR a výroční konference ČAVLMZ v Kongresovém centru v Praze.

5. Prof. Svoboda referoval o pozvání prof. D. Seniora jako hlavního speakera na Výroční konferenci. Současně bylo navrženo, že by prof. D. Senior mohl být požádán o to, zda by nemohl působit jako odborný garant akce. Za hlavní téma sobotního dne byla navržena UROLITHIÁZA.

6. MVDr. Huml bude jednat s MVDr. J. Bernardym, prezidentem KVL ČR o možnostech společné akce v Praze ( Sněm Komory VL a Výroční konference ČAVLMZ ).

7. MVDr. Beránek referoval o přípravě Výroční konference a smlouvě s pořádající agenturou.

8. Prezidium rozhodnuto, že ČAVLMZ bude mít své oficiální webové stránky na VETWEBU. Současně budou zrušeny původní webové stránky. Členové prezidia by měli nové stránky dokompletovat a průběžně je aktualizovat. Totéž platí i o odborné sekce

9. MVDr. Štellar předal prezidiu připomínky k fungování odborných sekcí. Následná diskuze vyústila v návrh následujících zásad :

– stanovy sekcí nesmí odporovat stanovám ČAVLMZ, budou podléhat schvalování prezidiem ČAVLMZ
– pro financování akcí sekcí budou platit přesná pravidla
– pozvánky na akce sekcí musí odpovídat smlouvám ČAVLMZ včetně log sponzorů
– sekce na počátku roku zašlou návrhy odborných akcí ke schválení prezidiu ČAVLMZ
– sekce mají nároky na část členských poplatků * odsouhlaseno minule
– doplní MVDr. Raška

Definitivní návrh pravidel o činnosti sekcí bude odsouhlasen na zasedání prezidia na VETFAIRU, kam budou pozváni i vedoucí jednotlivých sekcí. Do té doby je pozastaveno pořádání akcí sekcí pod hlavičkou ČAVLMZ.

10. MVDr. Raška seznámil prezidium s postupem Komory VL ČR k projednávání Zákona o Komoře VL ČR .

11. MVDr. Raška navrhl udělovat cenu ČAVLMZ nejlepším diplomovým pracím.

Zapsal : MVDr. Oto Huml

MVDr. Oto Huml
Prezident ČAVLMZ
Den : 12. 3. 2004

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *