14.12.2005 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zápis z XIII.výroční konference ČAVLMZ ze dne 19. 10. 2005

Byla zvolena volební a mandátová komise ve složení MVDr. Karel Najman, MVDr. Vladimír Šoltys, B. Mišurcová.

Výroční konferenci moderoval prof. MVDr. M. Svoboda, DrSc.

Na začátku schůze vystoupil odcházející president ČAVLMZ MVDr. Oto Huml s bilancí svého funkčního období a se stavem ČAVLMZ.

Členská základna ČAVLMZ měla ke dni 17. 10. 2005 598 členů, v době konání výroční konference počet členů převýšil 600.
Byl přijat zpřísněný přístup k neplatičům. Pokud nezaplatí příspěvky za dva kalendářní roky, budou vyloučeni. To vedlo k přechodnému snížení členské základny na cca 350 členů v roce 2002.
Přes zpřísněný přístup k neplatičům jich stále zůstává relativně velký počet - za rok 2004 nezaplatilo své příspěvky 96 členů, za rok 2005 je evidováno 192 neplatičů.

Rozšířila se práce v sekcích, za velice aktivní je třeba považovat např. kardiologickou a oftalmologickou sekci.

Končí hlad po informacích, vedle ČAVLMZ se pohybuje na tomto poli řada dalších subjektů a firem, stoupá tedy konkurence. Zorganizovat velkou vzdělávací akci s adekvátním zájmem lidí je v současné době velice obtížné.

Hlavním úkolem příštího presidia je především organizace Světového kongresu v Praze v příštím roce.

Ve funkčním období MVDr. O. Humla byla provedena inventarizace majetku ČAVLMZ, proběhla i kontrola účetnictví ČAVLMZ finančním úřadem bez negativních finančních dopadů.

Na poli vzdělávání je vhodná spolupráce se vzdělávací komisí Komory VL, ČAVLMZ by s Komorou měla spolupracovat i při přípravě diagnostických a terapeutických standardů ( doporučené postupy ).

Na závěr poděkoval MVDr. O. Huml všem členům presidia za spolupráci a všem členům ČAVLMZ za projevenou důvěru.

Následně vystoupil se svou zprávou předseda revizní komise MVDr. P. Štellar.

Stav pokladny k 19. 10. 2005 činil 9343,50 Kč; stav účtu ke 13. 10. 2005 102907,80 Kč.
Pohledávky : 140 000,- > jedná se neproplacené sponzorské smlouvy ( MASTER FOODS, CYMEDICA, SCHERING PLOUGH ).

Neuhrazené faktury : 140 014,50 Kč ( telefonické služby, pronájem, nevyúčtované přednášky ).

V následné diskuzi vystoupil MVDr. Cvrček

– navrhl změnu systému vzdělávání
– není spokojen s postupující specializací v rámci sekcí
– doporučuje oslovit všechny pořadatele vzdělávacích akcí, aby se vzájemně domluvili
– není spokojen s výší úhrad za některé semináře
– navrhuje podobnou organizaci vzdělávání jakou má ČVS J.E. Purkyně – přednášky jsou rozděleny územně a semináře postupně rotují po celém území republiky.
– hodnocení se provádí pomocí testů > ty se hodnotí kreditem

V následující diskuzi na toto téma vystoupili MVDr. P. Hron, MVDr. L. Hošek a MVDr. M. Vlašín.
– byl vysvětlován návrh vzdělávacího systému Komory VL ČR
– bylo by vhodné přijmout doporučené postupy pro jednotlivé specializace

Byla nastolena otázka, zda je vzhledem k velkému počtu akcí vhodné organizovat několik akcí ročně ?

MVDr. V. Raška vystoupil s návrhem na změnu schématu voleb :
- navrhuje zavést funkce >
o výkonný president
o past president
o elect president
s rotací.
Bylo hlasováno, zdali má prezidium připravit v tomto duchu změnu stanov pro volby v roce 2007

pro 37
proti 1

MVDr. K. Najman podal návrh na částečnou profesionalizaci sekretariátu ČAVLMZ – domnívá se, že z organizačních důvodů by bylo na místě mít ještě jednoho placeného zaměstnance.

MVDr. J. Beránek a prof. MVDr. M. Svoboda podali zprávu o stavu příprav Světového kongresu v roce 2006 v Praze, a to jak po organizační stránce, tak i o přípravě odborného programu.

Následně proběhly volby nového presidia :

Bylo odevzdáno 37 lístků, z toho byly tři neplatné a 34 platných.

Kandidát na prezidenta MVDr. J. Beránek byl zvolen 29 hlasy.

Do presidia byli zvoleni :

MVDr. Jiří Beránek
Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, DrSc.
MVDr. Vítězslav Raška
MVDr. Oto Huml
MVDr. Michal Vlašín
MVDr. Pavel Štellar
MVDr. Vítězslav Novák

Do revizní komise byli zvoleni :

MVDr. Miloš Urban
Prof. MVDr. Alois Nečas, PhD.
MVDr. Roman Nejez

Zapsal : MVDr. Oto Huml

MVDr. Jiří Beránek
President ČAVLMZ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down