Zápis ze zasedání prezidia ČAVLMZ konaného 2. 12. 2004 v Brně

Datum konání : 2. 12. 2004
Místo konání : VFU Brno

Přítomni : MVDr. J. Beránek; MVDr. O. Huml; prof. MVDr. A. Nečas, PhD; MVDr. V. Novák; MVDr. V. Raška; prof. MVDr. M. Svoboda, DrSc.;
MVDr. P. Štellar; MVDr. P. Johanides, B. Mišurcová
MVDr. M. Necpalová, MVDr. M. Vranková, MVDr. M. Urban

Omluven : doc. MVDr. J. Klimeš, CSc.

Program :

1. Vyhodnocení výroční konference.

Všichni diskutující se shodli na tom, že kvalita práce pořadatelů ( KC Praha ) je nepoměrně horší než jinde a že jak vystavovatelé, tak i účastníci konference měli řadu oprávněných připomínek ke kvalitě služeb, ale především k ochotě personálu KC.
Při jednání se servisní organizací ( GUARANT ) bude nutno všechny stížnosti projednat, aby se situace v roce 2005 výrazně zlepšila.

MVDr. V. Novák navrhl rozeslat dopis členské základně, ve kterém by prezidium vysvětlilo důvody přesunu výroční konference do Prahy.

Prezidium ČAVLMZ bude inicializovat setkání s vystavovateli na VETINFORMU 2005. Tam budou domluveny podmínky pro vystavovatele pro výroční konferenci 2005.

MVDr. Necpalová ( CYMEDICA ) slíbila zaslat prezidiu a kardiologické sekci kontakty na možné přednášející na výroční koferenci 2005 ( KARDIOLOGIE ).

MVDr. Vranková ( WALTHAM ) uvedla některé praktické problémy, se kterými se jako vystavovatel v Praze setkala.

MVDr. Huml se 7. 12. 2004 zúčastní setkání prezidentů odborných asociací, kde nabídne možnost spolupořádání odborných akcí v době výroční konference ČAVLMZ.

2. Odborný seminář VETFAIR 2005

MVDr. Huml zajistí odborného garanta pro seminář na téma GASTROENTEROLOGIE. MVDr. Urban slíbil zaslat kontakty na potenciálního přednášejícího.

3. Postup prací při přípravě kongresu WSAVA 2006.

O postupu prací informovali MVDr. Beránek ( organizační záležitosti ) a prof. MVDr. Svoboda ( příprava odborného programu ).
Prof. MVDr. Svoboda a prof. MVDr. Nečas sjednotí po návratu prof. MVDr. Nečase ze zahraničí svůj postup při domlouvání přednášejících.
MVDr. Štellar navrhl uvést do zápisu, že je pro ČAVLMZ kongres WSAVA akcí s hlavní prioritou, které se musí přizpůsobit všechny ostatní akce ČAVLMZ.

4. MVDr. Raška referoval o postupu prací při tvorbě WWW stránek a o spolupráci s mediálním partnerem ČAVLMZ – časopisem VETERINÁŘSTVÍ. Do diskuze se zapojil především MVDr. Urban s návrhy na zlepšení stávajícího stavu ( získávání sponzorů, spolupráce s jinými firmami apod ).

Nutné je především upravit titulní stránku.
Je nutné aktualizovat údaje o ČAVLMZ na stránkách WSAVA.

Na itineráři akcí ČAVLMZ bude prezidium uveřejňovat veškeré akce týkající se malých zvířat.
HLASOVÁNÍ : 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Prezidium ČAVLMZ pověřuje MVDr. Rašku a MVDr. Urbana zastupováním při jednáních souvisejících s tvorbou WWW stránek.
HLASOVÁNÍ : 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

5. Hodnocení akce WSAVA – Onkologie – workshop a seminář
Dne 26. a 27. 11. 2004 proběhl workshop a seminář s prof. G.K.Ogilvie. Zejména seminář byl účastníky hodnocen jako velice kvalitní akce, na kvalitu workshopu byly reakce rozporuplnější.

6. Prezidium ČAVLMZ souhlasí se spoluprací se stránkami VETINFO – MVDr. M. Čáp. Prezident napíše MVDr. Čápovi dopis s uvedením možností budoucí spolupráce.

Zapsal : MVDr. Huml

MVDr. Oto Huml
prezident ČAVLMZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *