20.05.2024 | 05:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zásady správné antibiotické terapie u exotických zvířat

Barazorda Romero S. Zásady správné antibiotické terapie u exotických zvířat. Veterinářství 2024;74(5):270-274.

SOUHRN
Antibiotika nasazujeme při léčbě bakteriálních infekcí, eventuálně za určitých situací k jejich profylaxi. Nadužívání antibiotik, např. při virových infekcích a neinfekčních onemocněních je důležitým faktorem při vzniku rezistentních kmenů, zvyšuje majiteli náklady na léčbu a zatěžuje přirozenou bakteriální mikroflóru pacienta. Z klinického hlediska pokládáme bakteriální kmen za rezistentní v takovém případě, pokud přežije antimikrobiální léčbu. Kromě dlouhodobého podceňování problému šíření rezistencí je dalším problémem malý zájem o výzkum nových látek. Jedinou možností, jak zpomalit vzrůstající rezistenci
k antibiotikům, je omezit jejich používání pro léčbu i profylaxi. Léčba antibiotiky musí být vyhrazena pro indikované stavy. Při výběru antibiotika u exotických zvířat je nezbytná znalost nejčastějších patogenů způsobujících infekce v daném orgánu, spektrum antimikrobiální látky, farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti a potenciální toxicita nebo nežádoucí účinky pro daný druh zvířete.
Klíčová slova: antibiotická rezistence, antibiotika první volby, plazi, ptáci, drobní savci

SUMMARY
Antibiotics are used to treat bacterial infections, possibly in certain situations to their prophylaxis. Overuse of antibiotics, e.g. in viral infections and non-infectious diseases, leads the emergence of resistant strains, increases treatment costs for the owner and affect the patient's natural microflora. From a clinical point of view, a bacterial strain is resistant if it survives antimicrobial treatment. Besides the underestimation of the spread of resistance, there is a low interest in research into new antimicrobials. To minimize antibiotic resistance is necessary to limit their use for both treatment and prophylaxis. Antibiotic treatment must be reserved for acute bacterial infection. Factors to consider when selecting antimicrobials for exotic animals are knowledge of the most common pathogens causing certain infections, antimicrobial spectrum of antimicrobial agents, pharmacokinetic and pharmacodynamic properties, and potential toxicity or adverse effects in specific animal species.
Keywords: antibiotic resistance, first-line antibiotics, reptiles, birds, small mammals*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down