Zasedání prezidentů národních rybářských sdružení

Tato akce se koná každoročně v některém z evropských měst, letos poprvé proběhla v Praze.

60 představitelů z 27 evropských zemí se od 20. 10. do 22. 10. zúčastnilo
zasedání prezidentů národních rybářských sdružení, které pořádala Federace evropských chovatelů ryb (FEAP). Na tomto prezidentském zasedání byl projednán návrh novelizované směrnice o zdraví ryb. V komisi pro životní prostředí byly na pořadu záležitosti související s využíváním vody k chovu ryb při hospodaření na rybnících a v rybochovných zařízeních. V neposlední řadě nelze opomenout ani problematiku sladkovodních ryb na evropských trzích včetně zpřesnění produkčních údajů a farmářských cen ryb v členských zemích FEAP.
FEAP je nevládní mezinárodní organizace, která shromažďuje statistiky o výrobě a hodnotě ryb. Svým členům dává v předstihu k připomínkování všechny unijní rybářské materiály dříve než jsou projednávány v příslušných unijních orgánech. Rybářské sdružení ČR je členem FEAP od roku 1995.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *