07.06.2007 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zástupci SVS ČR a ČMJ podepsali dohodu o vzájemné spolupráci

Pro SVS to znamená myslivce informovat mj. o nařízených preventivních, ochranných a zdolávacích opatřeních a v případě výskytu aviární influenzy na území ČR informovat sekretariát ČMMJ.

6. 6. 2007 podepsali smlouvu Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR a Jaroslav Palas předseda ČMMJ. Základním smyslem této dohody bylo stvrdit podpisy dosavadní dobrou spolupráci i na další období a to především pokud jde o péči o zdraví zvěře, o ochranu životního prostředí, a o mysliveckou a veterinární osvětu. Českomoravská myslivecká jednota se v této souvislosti zavazuje spolupracovat s orgány veterinární správy při zdolávání nebezpečných nákaz zvěře a při kontrole plnění nařízených opatření, věnovat mimořádnou pozornost volně žijícím ptákům, a v případě hromadných nebo podezřelých úhynů zabezpečit dodání uhynulých ptáků k vyšetření. V případě nutnosti budou členové ČMMJ prostřednictvím sekretariátu ČMMJ a okresních mysliveckých sdružení průběžně instruováni o opatřeních, které například kvůli aviární influenze SVS ČR přijala.
V případě potvrzení aviární influenzy by členové ČMMJ byli nápomocni při plnění úkolů stanovených mimořádnými veterinární opatřeními (např. sběr uhynulých ptáků, pomoc při soupisu zvířat nebo utrácení v ochranných pásmech a pásmech dozoru, v případě potřeby i v dalších pásmech s omezením).
Mimořádnou pozornost budou myslivci věnovat sledování stavu divokých prasat jako potenciálního přenašeče klasického moru prasat. Myslivci budou i nadále předkládat požadovaný počet ulovených lišek za účelem kontroly vztekliny a podílet se na provádění orální vakcinace.
Mimo jiné bude ČMMJ své členy informovat o nezbytnosti vyšetřovat odlovené kusy volně žijící zvěře vnímavé na trichinelózu. ČMMJ se bude též podílet na budování a udržování sběrných míst odlovené zvěře, a zajistí maximální informovanost myslivecké veřejnosti ve vztahu k povinnému provádění nařízených vyšetření zvěře v souladu se schválenou metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro daný rok, která se zveřejňuje ve Věstníku MZe ČR, a zajišťovat podmínky pro realizaci školení.
Pokud jde o péči o životní prostředí zavazuje se SVS ČR úzce spolupracovat s ČMMJ, a to především na určení rozsahu vyšetření cizorodých látek u zvěřiny, jako nejvhodnějšího bioindikátoru, a testaci vlivu pesticidů na zdravotní stav zvěře a její reprodukční schopnosti v přírodě. Každý okresní myslivecký spolek má úzce spolupracovat s krajskými veterinárními správami. Okresní myslivecký spolek zabezpečí bezplatně prostřednictvím mysliveckých sdružení požadované množství zvěřiny k laboratornímu vyšetření na cizorodé látky.
A v bodě, který se týká myslivecké a veterinární osvěty se SVS ČR zavazuje zajišťovat podle potřeby a svých možností účast lektorů z řad odborných veterinárních pracovníků.
ČMMJ se pak zavazuje informovat ve svých sdělovacích prostředcích o účinnosti a prospěšnosti spolupráce obou účastníků této dohody a seznamovat členy ČMMJ s požadavky veterinární péče na chov zvěře, s opatřeními stanovenými orgány veterinární správy.
Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, je dnes podepsaná dohoda potvrzením dosavadní dobré spolupráce s myslivci. Ta se dosud velmi osvědčila zejména při krocích při likvidaci vztekliny, dále při krocích proti klasickému moru prasat a v neposlední řadě i při krocích proti případnému rozšíření ptačí chřipky.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down