Zatím žádná správní řízení

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky předpokládá, že po vstupu ČR do unie si nejvíce polepší chov skotu na trvalých travních porostech, zejména velké farmy, které budou v méně příznivých oblastech chovat na lukách a pastvinách skot v nízké hustotě. Producenti prasat a drůbeže mohou naopak očekávat jistá rizika.

Výzkumný ústav v modelových kalkulacích počítá vedle růstu agrárních dotací také se zdražováním ceny práce, půdy a dalších vstupů zemědělské výroby.
Česká republika má v současnosti připravenou novou agrární koncepci pro následující roky, která vychází z celosvětových, evropských i domácích problémů agrárního sektoru. Mezi její základní cíle patří konkurenceschopnost zemědělství založená více na kvalitě, bezpečnosti potravin a mimoprodukčních funkcích. Dále koncepce sleduje udržení zaměstnanosti a životní úrovně zemědělských domácností, ohleduplnost k životnímu prostředí a orientaci na nepotravinářské užití zemědělské produkce.
Reformu společné zemědělské politiky přijala EU v loňském roce. Mimo jiné je založena na částečném oddělení plateb od produkce a větším důrazu na rozvoj venkova, a dále na kvalitu a životní prostředí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *