Závadné maso a špatně označené potraviny

potvrdily říjnové kontroly SVS.

Kontrolní akce Státní veterinární správy byly zaměřeny na zacházení se surovinami a potravinami živočišného původu, které se používají hlavně při výrobě masných polotovarů. Výrobky nebyly stanoveným způsobem vyřazeny z oběhu, skladovány, popřípadě likvidovány. Velké nedostatky v prodejnách obchodních řetězců nedávno zjistily také kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a České obchodní inspekce (ČOI).Inspektoři provedli v říjnu 307 kontrol a ve 262 případech odebrali vzorky potravin k laboratornímu vyšetření. Ze 124 již vyšetřených vzorků neodpovídalo devět předepsaným mikrobiologickým požadavkům. Nejvíce nedostatků zjistili inspektoři na obalech potravinářských výrobků (42; zejm. neúplné údaje o složení použité kořenící směsi).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *