Zdraví včel

Pracovní společnost nástavkových včelařů (PSNV-CZ) zorganizovala 4. ledna 2015 na půdě Mendelovy univerzity již 7. ročník odborné konference věnované zdraví včel. Vysoká účast včelařů z celé České republiky potvrzuje zájem o aktuální informace a novinky v problematice včelích nemocí. Loňský podzim a probíhající zima je přitom pro včely i včelaře neradostná. Mimořádné úhyny jsou hlášeny ze všech koutů naší země.

 

 

Účast více než 140 včelařů nás těší, ale předpokládali jsme ji. Včelaři z celé České republiky hlásí enormní úhyny včelstev v průběhu roku,“ uvádí Bronislav Gruna, profesionální včelař a místopředseda Pracovní společnosti nástavkových včelařů. 

Úvodní přednáška byla věnována  výsledkům pilotního zapojení České republiky do mezinárodního výzkumu v rámci asociace COLOSS. Stejně jako v dalších zemích, loni se i u nás uskutečnila studie zaměřená na monitoring úspěšnosti přezimování včelstev. Do té se zapojilo 556 českých a moravských včelařů. Minulou zimu zaznamenali průměrné ztráty 6,6 %. Letos je však již jisté, že zimní úhyny budou mnohonásobně vyšší. Nejsou výjimkou oblasti, kde včelařům uhynula všechna včelstva.

 Zaplnili jsme bílé místo na mapě Evropy a stali se součástí mezinárodní vědecké komunity aktivně hledající cesty k udržitelnému včelařství,“ uvedl svoji přednášku Jiří Danihlík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a národní koordinátor projektu monitoringu zimního úhyn včelstev. Přítomné seznámil nejen s publikovanými výsledky, ale i s některými zajímavými detaily proběhlé studie. V letošním roce bude výzkum pokračovat s rozšířením o výzkum v oblasti imunity včel.

 

V dalších příspěvcích se účastníci dozvídali o nejnovějších poznatcích k tématu včelích nemocí a možnostech jejich zvládání. „Jednání o problematice probíhají i s veterináři a státní správou. Navrhujeme výrazně zjednodušit současnou metodiku léčení včel a systém příkazů změnit spíše v doporučení, změnit zastaralou metodiku léčení směrem k evropským trendům. Náš přístup, založený i na zkušenostech ze zahraničí, směřuje k samostatnému a vzdělanému včelaři, bohužel ale není státní správou přijímán,“ informoval přítomné Ing. Petr Texl, ředitel PSNV-CZ, o. s. 

                                                                                                                                                               

Odborné stanovisko Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ k problematice úhynů včelstev je přílohou tiskové zprávy.

 

Kontaktní osoby:                                                                                                                                

 

 Ing. Petr Texl, ředitel PSNV-CZ, o. s.,  728 717 375, reditel@psnv.cz

 RNDr. Bronislav Gruna,  místopředseda PSNV-CZ, o. s., 721 169 343, mistopredseda2@psnv.cz             

 

 

Poznámka pro editory:

  1.  Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ sdružuje více než 600 včelařů i zájemců o obor. Funguje od roku 2000. Za dobu svého působení pozitivně ovlivňuje obor včelařství v České republice a řady jejích členů i příznivců se rozrůstají. Propagace jednoduchých a udržitelných metod včelaření je od samého počátku prioritou sdružení. To se projevuje tématy i přístupem lektorů na vzdělávacích akcích pořádaných společností i při vydávání včelařského časopisu Moderní včelař. V oboru včelích nemocí založila internetový portál VMS, sloužící včelařům k sledování vývoje varroózy. Garantuje také zapojení České republiky do mezinárodního projektu sledování úhynů včelstev COLOSS. 

 

www.psnv.cz

www.modernivcelar.eu

www.varroamonitoring.cz

  1. Varroóza  je parazitické onemocnění včel způsobené kleštíkem včelím (Varroa destructor). V České republice byl parazit poprvé nalezen v 80. letech 20. století. Kleštík parazituje jak na dospělých včelách, tak především na včelím plodu, kde saje hemolymfu včelích larviček a množí se. Podle posledních vědeckých výzkumů výrazné škody způsobují i viry, které parazit přenáší. Při přemnožení kleštíka včelstva hynou, nejčastěji na podzim a v průběhu zimy.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *