17.07.2019 | 07:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zdravotní problematika ryb chovaných v recirkulačních akvakulturních systémech (RAS) v ČR – přehled

Kolářová J., Policar T. Zdravotní problematika ryb chovaných v recirkulačních akvakulturních systémech (RAS) v ČR – přehled. Veterinářství 2019;69(7):412-417.

SOUHRN

Podmínkou úspěšného intenzivního chovu ryb v recirkulačním akvakulturním systému (RAS) je vytvoření optimálních životních podmínek pro chovaný druh a věkovou kategorii ryb. Prioritou je zajištění požadované kvality vody (teplota, obsah rozpuštěného kyslíku, pH, obsah produktů dusíkatého metabolismu ryb a minimalizace nerozpuštěných látek, jako jsou výkaly a zbytky předkládaného krmiva aj.), její pravidelný monitoring a operativní schopnost obsluhy napravit aktuální výkyvy kvality vody od daných optimálních hodnot. Velmi důležitý je výběr kvalitních krmných směsí odpovídající chovanému druhu a věkové kategorii ryb. Nedílnou součástí technologických postupů je pravidelný monitoring zdravotního stavu ryb a preventivní opatření (dotace látek posilujících imunitu ryb či realizace preventivních koupelí). Nejčastěji jsou v RAS diagnostikovány otravy či poškození ryb následkem nevhodných parametrů fyzikálně-chemických vlastností vody, onemocnění alimentárního původu a bakteriální či parazitární infekce. Léčebná opatření jsou v RAS omezená z důvodu přítomnosti a činnosti nitrifikačních bakterií v biologickém filtru.

SUMMARY

Condition for successful intensive fish farming in the recirculating aquaculture system (RAS) is to create optimal living conditions for the kept species and age category of fish. The priority is to ensure the required water quality (temperature, dissolved oxygen content, pH, content of nitrogen products of fish and residues of the feed, etc.), its regular monitoring and operative ability of the operators to correct current fluctuations in water quality from given optimal values. Very important is the selection of high-quality feed mixtures corresponding to the breed species and the age category of fish. An integral part of the technological procedures is the regular monitoring of fish health and preventive measures (subsidy of substances enhancing fish immunity or the implementation of preventive baths). Most frequently in RAS are diagnosed poisoning or fish damage due to inappropriate parameters of physicochemical properties of water, diseases of alimentary origin and bacterial or parasitic infections. Therapeutic measures are limited in RAS due to the presence and activity of nitrifying bacteria in the biological filter.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down