Zemědělství Izraele

je charakteristické intenzivním systémem produkce vyplývajícím z potřeby překonat nedostatek přírodních zdrojů, zejména vody a orné půdy.

Izraelské zemědělství je charakteristické intenzivním systémem produkce vyplývajícím z potřeby překonat nedostatek přírodních zdrojů, zejména vody a orné půdy.
Trvalý růst zemědělské produkce je zajišťován těsnou spoluprací mezi výzkumníky, obchodníky, farmáři a zemědělským průmyslem. Tyto čtyři faktory vyvíjejí a zavádějí nové metody do všech zemědělských oborů. Výsledkem je moderní zemědělství v zemi, ve které zaujímá více než polovinu území poušť.
Export zemědělských inputů
Těsná spolupráce mezi R&D (Research and development – výzkum a vývoj) a průmyslem vedla k vývoji tržně orientovaného zemědělského obchodu, který exportuje zemědělské technologie do celého světa.
Skleníky
Potřeba překonat přírodou omezené plochy půdy a vody a příznivé klima přivedly Izrael k vývoji skleníkových technologií, které se zejména uplatňují u plodin s vysokou přidanou hodnotou. Skleníkové systémy, včetně těch pod plastovou fólií, opatřené vytápěním, větráním a speciálními konstrukčními doplňky, umožňují izraelským farmářům pěstovat více než tři miliony růží na jednom hektaru za sezonu a průměrně 300 tun rajčat na hektar za sezonu se čtyřmi výnosy za rok na otevřených polích.
Produkce mléka
Produkce mléka v Izraeli díky zavedeným pokrokovým technologiím se změnila v dokonalou průmyslovou výrobu. Průměrná dojivost se zvýšila dva a půl krát od roku 1950 – z 3900 litrů na průměrných téměř 11 000 litrů nadojených od jedné dojnice.
Izraelský export na tomto úseku zahrnuje semeno, embrya pro transplantaci, moderní mléčné a komputerizované krmicí systémy, konzultace a vzájemně do sebe zapadající mezinárodní vývojové projekty.
Drůbežářství
Izrael vyvinul inovační procesy, které přispívají ke zvýšení produkce a zlepšení účinnosti drůbežářských farem.
Chovy – plemena, která jsou v Izraeli vyšlechtěna jsou vysoce odolná nemocem, adaptabilní k extrémnímu klimatu a teplu, jsou charakteristická rychlým růstem, vysokou snáškou vajec a nízkotučným masem.
Vybavení – automaticky pracující sběrné kolektory vajec, napájecí systémy pro drůbež a odolné plastové roštové podlahy, které vyhovují hygienickým podmínkám chovu nosnic v drůbežárnách.
Regulační systémy – z důvodu udržování optimálních podmínek v drůbežárnách za všech klimatických podmínek byly vyvinuty důmyslné regulační systémy. Tyto systémy udržují požadovanou optimální hladinu vlhkosti, teploty, osvětlení, větrání a chlazení 24 hodin denně. Starají se rovněž i o automaticky prováděné pravidelné krmení.
Akvakultura
Semiaridní klimat v Izraeli, charakteristický nedostatkem vody, vyžaduje vývoj intenzivních forem akvakultury. Chov ryb je prováděn na otevřeném moři v plovoucích klecích nebo nádržích a rybnících. Vzhledem k nedostatku čisté vody farmáři používají pro intenzívní chovy uzavřené systémy a také, u některých projektů, je voda z těchto nádrží používána k zavlažování. Pěstuje a chová se široká řada okrasných ryb a mořských rostlin, včetně ryb ze „studených“ vod a mořské lilie. Tyto produkty se exportují do ciziny, zejména do Evropy.
Voda a zavlažování
V Izraeli, se ze všech států na světě nejvíce využívá zemědělských závlah. Má až polovinu zemědělské půdy pod závlahou. Průmysl zabývající se zavlažovacími systémy je v Izraeli na předním místě ve vývoji inovačních technologií a příslušenství jako je kapková závlaha, automatické ventily a kontroléry, prostředky a automatická filtrace, postřikovače s úspornými hlavicemi a mini postřikovače, odkapávače. Pomocí integrovaného počítače lze optimálně zregulovat kapkovou závlahu podle potřeb pěstované plodiny a uspořit tak ohromné množství v zemi tak vzácné vody. Současně lze pomocí závlahové vody dodávat pěstované plodině i potřebné živiny v podobě průmyslových hnojiv.
Moderní pokrokový závlahový průmysl má ve světě dobrou pověst a tak více než 80 % jeho produktů je exportováno do zahraničí.
Osivo
Izraelská osiva a sadba jsou vyhledávána na světových trzích. Rezistentní druhy osiva s dlouhou skladovací životností jsou vhodná pro různé klimatické podmínky. Jsou pod trvalým výzkumem v izraelských výzkumných stanicích a v privátních společnostech. Asi 40 % semen v Evropě pěstovaných skleníkových hybridů rajčat s dlouhou životností bylo vyprodukováno v Izraeli. Dalším úspěšným vývojovým stádiem prošly melouny bez jader, rezistentní dýně, vysoce výnosné okurky, hybridní odrůdy bavlny s delšími a silnějšími vlákny a vysoce výnosné rostliny vyžadující nízkou spotřebu vody a další.
Zemědělská technika
Izraelské průmyslové podniky vyrábějí a exportují speciální zemědělskou techniku včetně:
· mobilních balíren celeru
· strojů na vybírání siláže a rovnoměrné míchání krmiva
· zařízení pro drůbežárny jako jsou např. napáječky, automatické sběrné kolektory vajec, klimatizační regulační systémy, váhy a další
· dmychadlových postřikovačů pro použití v citrusových a vinařských plantážích, které zaručují účinné pokrytí ošetřované plochy
· sázečů cibulových květin
· strojního vybavení skladů a balíren
Hnojiva
Jižní region Izraele a zejména okolí Mrtvého moře jsou bohaté na nerostné minerály, které obsahují vápno, fosfor a magnesium vhodné pro zemědělský sektor. Některé z těchto zdrojů jsou exportovány přímo jako surovina, jiné se místně zpracovávají a obohacují, aby se zlepšila jejich využitelnost, efektivnost a environmentální bezpečnost.
Jedním z pozoruhodných objevů je aplikace hnojiv kapkovou závlahou s hadičkami pod povrchem pole, které přivádějí toto hnojivo přímo ke kořenům rostlin. Další inovací je regulované dávkování hnojiva, které je potaženo polymerní látkou, aby se zpomalilo nebo prodloužilo působení difusí. Tak dojde k lepšímu využití hnojiva a menšímu znečištění spodní vody.
Ochrana rostlin
Izraelské společnosti vyrábějí a exportují pesticidy a herbicidy proti hmyzu, plevelům a plísním. Jako součást rostoucího uvědomění týkajícího se ochrany životního prostředí byly vyvinuty biologické materiály nepatogenické pro rostliny i lidi. Používají se při léčení onemocnění široké řady rostlin vyvolávaném rostlinnými škůdci, plísněmi a viry. Dále jsou nabízeny i defolianty pro bavlnu a herbicidy pro včasné a cílené hubení plevelů. Environmentální zájmy rovněž stimulovaly vývoj metod desinfekce půdy za použití formalinu jako náhrady za metyl bromid.
Projekty na klíč, konzultace a know-how
Agrotechnické společnosti v Izraeli vynakládají velké úsilí na tvorbu projektů dodávaných na klíč jak pro vývojové programy v rostlinné, tak i živočišné výrobě.
Jsou shromažďovány četné zkušenosti, talenty a praktické poznatky ke společnému řešení otázek souvisejících s půdou, vodou, aditivy, rostlinnými a živočišnými druhy a technikou. Výsledky jsou měřeny zlepšenými výnosy při nižších nákladech.
Izraelský export a institut mezinárodní spolupráce
Je to neziskové spojenectví mezi privátní sekcí a vládou (Ministerstvem průmyslu a obchodu), které hraje klíčovou roli v prosazování kooperace mezi zahraničními a izraelskými společnostmi a podnikateli. Tento ústav organizuje spoluúčast izraelských společností na výstavách na celém světě, domlouvá obchodní delegace na zahraniční trhy a distribuuje širokou řadu informací a publikací týkajících se obchodu, investic a dalších příležitostí. Pro cizí společnosti tento ústav poskytuje informace o nejnovějších izraelských technologiích v zemědělství, a to k jakémukoliv projektu, pomáhá vytvářet kontakt s vedoucími izraelskými společnostmi a asistuje při plánování produktivních obchodních (služebních) cest do Izraele.
http://www.agritech.org.il/about/agrotechnology.html

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *