Zemřel profesor Ján Kottman

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství, Oddělení chirurgie a ortopedie Kliniky chorob koní, Oddělení chirurgie a ortopedie Kliniky chorob malých zvířat a Česká hipiatrická společnost se zármutkem oznamují, že dne 19. 10. 2003 zemřel pan prof. MVDr. Ján Kottman, CSc., emeritní profesor veterinární chirurgie a ortopedie, emeritní přednosta Kliniky chirurgie a ortopedie FVL VFU Brno, čestný prezident České hipiatrické společnosti. Rozloučení se zesnulým se koná v pátek 24. října 2003 v 17.00 hod. v obřadní síni krematoria v Brně, Jihlavská 1. Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc., děkan Fakulty veterinárního lékařství, prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., rektor VFU Brno, MVDr. Zdeněk Žert, CSc. Dipl. ECVS, vedoucí oddělení chirurgie a ortopedie Kliniky chorob koní FVL VFU Brno, doc. MVDr. Alois Nečas, PhD., vedoucí oddělení chirurgie a ortopedie Kliniky chorob malých zvířat FVL VFU Brno, MVDr. Petr Jahn, CSc., prezident České hipiatrické společnosti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *