Zilmax pro zvyšování masné užitkovosti skotu

Modifikátor metabolismu zvyšuje jatečnou výtěžnost i hmotnost jatečného těla.

Zilpaterol hydrochloride (Zilmax) je nový beta agonista, který nepatří do skupiny antibiotik ani hormonů. Je charakterizován jako modifikátor metabolismu. Aplikuje se do krmiva v množství 7,56 g na tunu krmiva (na základě sušiny) a zkrmuje se minimálně 20 – 40 dní před porážkou; při jeho užití se požaduje třídenní ochranná lhůta.
V USA je využívání beta-agonistů poměrně nové, v jižní Africe se zilpaterol aplikuje přibližně 11 let a v Mexiku 7 let. Výzkum naznačuje, že zilpaterol je účinné krmné aditivum, které při aplikaci 20 – 40 dní před porážkou zlepšuje užitkovost u býčků i jalovic. Zilpaterol zvyšuje jatečnou výtěžnost a hmotnost jatečného těla, ale snižuje kvalitativní hodnocení partií. Křehkost, zjišťovaná střihovou zkouškou, se po sedmi dnech zrání snižuje. Nepříznivý dopad na křehkost se zráním po dobu 14 – 21 dní snižuje.
Feedstuffs 2007;79(25):12-13,19.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *