Získají čeští rybáři finanční podporu?

Podpora se týká domácího chovu, zpracování ryb a zlepšení vodního prostředí.

Čeští rybáři by měli v příštích sedmi letech čerpat podporu za více než miliardu korun, z toho tři čtvrtiny půjdou z prostředků Evropského rybářského fondu; vyplývá to z návrhu operačního programu rybářství. Tento dokument bude ještě předložen k technickým konzultacím Evropské komisi.
Peníze by měly směřovat na výstavbu a rekonstrukci zpracovatelských kapacit. Cílem je, aby domácí produkce v roce 2013 činila 5000 tun zpracovaných ryb a výrobků. Předloni bylo z domácího chovu určeno pro zpracování 1700 tun ryb. Schválený program se zaměřuje také na vyhledávání nových trhů, propagaci produkce a zvyšování informovanosti spotřebitelů. Konzumace ryb je totiž v České republice z hlediska Evropy velmi podprůměrná. Domácí spotřeba je více než pět kilogramů na osobu ročně, z toho sladkovodních ryb přes kilogram za rok. Díky opatření by se měla zvýšit spotřeba o pětinu.
Program podporuje i zavádění výrobních metod, které snižují nepříznivý dopad produkce na životní prostředí. Opatření je v programu věnováno ochraně vodních živočichů a rostlin a zahrnuje mimo jiné obnovu třecích míst a migračních tras pro stěhovavé druhy ryb nebo výstavbu líhní.
Aby vznikl žadateli o podporu nárok na dotaci, musí dodržovat stanovené zásady hospodaření, například nesmí používat některé substance nebo je povinen udržovat stanovenou hustotu chovu ryb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *