Živé betlémy

Asi nikdo nebude pochybovat o tom, že v onom „pravém“ Betlémě, podobně jako v dnešních „živých betlémech“ nebyli a nejsou oslík, ovce, ani volek týráni. Také se o tom v uplynulých letech před Vánoci přesvědčovali veterinární inspektoři. Nicméně je vhodné připomenout, že ten, kdo živé betlémy pořádá, musí prokázat, že se o zde vystupující zvířata má kdo starat, že za ně někdo zodpovídá. To znamená, že mají co jíst a pít a že netrpí chladem. Z pohledu veterinárních přepisů se posuzuje pořádání „živého betléma“ jako vystoupení se zvířaty. Proto by měl pořadatel kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu, popřípadě Městskou veterinární správu v Praze, aby něco nezanedbal. Tradiční připomenutí betlémské události před dvěma tisíci lety má smysl i v dnešní, pohříchu, poněkud materialistické době. Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *