17.09.2002 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zkušenost z povodní a bezpečnost potravin

Státní veterinární dozor je na rozdíl od jiných kontrolních systémů dozoru nad zdravotní nezávadností potravin soustavný. Ukázaly to nejnověji zkušenosti z letošních povodní.

Smysl veterinárního dozoru se ukázal právě nyní jako maximálně účinný. Vyplývá to mimo jiné například podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, i z hodnocení hlavního hygienika. Hygienická služba totiž oceňuje schopnost Státní veterinární správy dotáhnout dozorovou činnost do konce. To znamená, že inspektor příslušné veterinární správy zjistí nedostatky včas a následně uloží nápravné opatření a v uloženém termínu u nich zkontroluje jejich splnění.
Například likvidace zaplavených potravin živočišného původu je jedna věc, dozorovat, jak to bylo splněno, je věc druhá. Navíc veterinární dozor je opravdu soustavný jak v chovech hospodářských zvířat, tak v provozech a výrobnách potravin, nikoli namátkový. Samozřejmě funguje i dozor, který laik může hodnotit jako namátkový, ten však je organizován podle předem stanoveného a schváleného plánu.
Na ilustraci tohoto tvrzení lze uvést čísla. Za dobu povodní bylo například zlikvidováno celkem 787 tun potravin živočišného původu, které byly zasaženy záplavovou vodou. Systém aktivních kontrol orgány Státní veterinární správy zaručil, že kontaminované potraviny a suroviny bezpečně skončily v asanačních podnicích, popřípadě ve spalovnách.
Bezpečnost potravin je trend, který razí v EU a akceptuje jej pochopitelně i naše Státní veterinární správa. Proto také hlavním cílem projektu PHARE 2003 je právě čerpání prostředků na projekt Food Safety, na kterém se podílejí všechny dotyčné odbory SVS. Na tento program, ve kterém se počítá především s posílením technického vybavení dozorových orgánů, včetně laboratoří, se počítá s významnou částkou z prostředků EU. Stanovit její výši je však ještě předčasné, lze alespoň prozradit, že půjde o částku v řádu několika desítek milionů korun.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down