22.04.2002 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zkušenosti s účinností různých kombinací PGF2α a bromokriptinu na přerušení gravidity u fen

R. VITÁSEK
Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Veterinářství 2002;52:69-72.

SOUHRN
Vitásek R. Zkušenosti s účinností různých kombinací PGF2α a bromokriptinu na přerušení gravidity u fen. Veterinářství 2002;52:69-72.
Bylo ultrasonograficky vyšetřeno 174 fen po nechtěném nakrytí, z toho bylo 75 březích (43,1 %). Šedesát čtyři březích fen různých plemen ve stáří 1 - 8 let (4 - 57 kg) 24. - 32. den po nakrytí bylo ošetřeno PGF2α a bromokriptinem v různých kombinacích za účelem přerušení gravidity. Ošetření představovalo aplikaci dinoprostu 0,2 mg/kg ž. hm. i. m. 5 dnů a bromokriptinu 20 µg/kg ž. hm. p. o. 5 dnů (skupina 1, n = 6), dále aplikaci cloprostenolu 1,5 µg/kg ž. hm. i. m. 5 dnů a bromokriptinu 20 µg/kg ž. hm. p. o. 5 dnů (skupina 2, n = 15), aplikaci cloprostenolu 1,5 µg/kg ž. hm. i. m. 5 dnů a bromokriptinu 20 µg/kg ž. hm. p. o. 8 dnů (skupina 3, n = 27) a aplikaci cloprostenolu 1,5 µg/kg ž. hm. i. m. 3x 1., 3. a 5. den a bromokriptinu 20 µg/kg ž. hm. p. o. 2x denně 8 dnů (skupina 4, n = 16). Ve skupině 1 u žádné feny nedošlo k přerušení gravidity. Ve skupině 2 byl vyvolán kompletní abort u 12 fen a u tří fen došlo pouze k neúplnému abortu. Ve skupině 3 a 4 u všech fen došlo k přerušení gravidity. Koncentrace progesteronu klesla u většiny vyšetřovaných fen (skupina 2, 3, 4) po 96 hodinách od iniciálního ošetření pod hodnotu 1 ng/ml.

SUMMARY
Vitásek R. Efficacy of various combinations of PGF2α and bromocriptine in pregnancy interruption in bitches. Veterinářství 2002;52:69-72.
Sixty four 1- to 8-year-old bitches with body weights ranging from 4 to 58 kg in which pregnancy was diagnosed by ultrasonography 24 to 32 days after unwanted mating were divided into four groups. Group 1 (n = 6) was treated for 5 consecutive days intramuscularly with dinoprostum 0.2 mg/kg body weight and orally with bromocriptine 20 µg/kg body weight, Group 2 (n = 15) for 5 consecutive days intramuscularly with cloprostenol 1.5 µg/kg body weight and orally with bromocriptine 20 µg/kg body weight, Group 3 (n = 27) for 5 consecutive days intramuscularly with cloprostenol 1.5 µg/kg body weight and for 8 consecutive days orally with bromocriptine 20 µg/kg body weight, and Group 4 (n = 16) intramuscularly with three doses of cloprostenol 1.5 µg/kg body weight administered on alternate days and orally with bromocriptine 20 µg/kg body weight administered twice a day for eight consecutive days. The treatment failed to induce abortion in any of the bitches of Group 1. Complete interruption of pregnancy was achieved in 12 of the 15 bitches of Group 2 and in all bitches of the Groups 3 and 4. Only reduction of embryonic vesicles was observed in the remaining three bitches of Group 2. Blood progesterone concentrations decreased below 1 ng/ml within 96 h after the initial treatment in most of the tested bitches of Groups 2 - 4.

Pro ukončení gravidity u fen jiným způsobem, než je aplikace estrogenů, existují dva důvody. První důvod představuje vysoký výskyt fen s pyometrou, případně aplazie kostní dřeně po aplikaci estrogenů, a to i při podávání velmi nízkých dávek. Druhým důvodem je to, že se ošetření provádí v době, kdy se ještě neví, zda fena skutečně zabřezla. Navíc jsou ošetřovány i feny, u kterých je pouze podezření, že byly nakryty (zaběhla se, byla viděna spolu se psem atd.), a tak jsou ošetřovány i feny, které ve skutečnosti nejsou březí.
Cílem sledování bylo vytvořit a ověřit několik postupů přerušení gravidity u fen, které by byly především bezpečné z hlediska zdravotního stavu a plodnosti feny, prakticky použitelné v běžných terénních podmínkách a cenově dostupné. Téma článku navazuje na již dříve publikované informace o přerušení gravidity u fen (Veterinářství 1997:47(8):334-335).

Materiál a metodika
Na klinice VFU Brno bylo ultrasonograficky vyšetřeno 174 fen 24 - 32 dnů po nechtěném nebo předpokládaném nakrytí. Z těchto 174 fen byla diagnostikována gravidita u 75 fen (43,1 %). Do sledování bylo zařazeno 64 březích fen různých plemen ve stáří 1 - 8 let v dobrém zdravotním stavu, o hmotnosti 4 - 57 kg (zbývající březí feny nechali majitelé porodit nebo u nich byla provedena ovariohysterektomie).
Sledované feny byly ošetřeny několika postupy a podle způsobu ošetření byly rozděleny do čtyř skupin.
Ve skupině 1 (6 fen) byl aplikován dinoprost (Enzaprost inj. ad us. vet.) v dávce 0,2 mg/kg ž. hm. i. m. dopoledne v kombinaci s bromokriptinem (BRK Werfft tbl. ad us. vet.) v dávce 20 µg/kg ž. hm. p. o. večer pět dnů.
Ve skupině 2 (15 fen) byly feny ošetřeny cloprostenolem (Remophan inj. ad us. vet.) v dávce 1,5 µg/kg i. m. dopoledne pět dnů a bromokriptinem v dávce 20 µg/kg p. o. večer pět dnů.
Ve skupině 3 (27 fen) byl aplikován cloprostenol v dávce 1,5 µg/kg i. m. dopoledne 5 dnů a bromokriptin v dávce 20 µg/kg p. o. večer osm dnů. Bromokriptin byl v této skupině použit ve dvou specialitách, a to BRK Werfft tbl. ad us. vet. u 10 fen, a z důvodu nižší ceny jsme začali používat humánní preparát Medocriptine u 17 fen (např. jednodenní ošetření 60kg feny pomocí BRK Werfft stojí 120 Kč a ošetření stejné feny Medocriptinem 10 Kč). Medocriptin (1 tbl. obsahuje 2,5 mg bromokriptinu = dávka na 125 kg psa) jsme si nechali rozvážit v lékárně do tobolek s účinnou koncentrací bromokriptinu v jedné tobolce na 5 kg, 10 kg a 20 kg.
Ve skupině 4 (16 fen) byl aplikován cloprostenol v dávce 1,5 µg/kg i. m. dopoledne 3x 1., 3. a 5. den a bromokriptin (Medocriptine) v dávce 20 µg/kg p. o. byl podáván 2x denně osm dnů.
Klinické vyšetření a sonografické vyšetření dělohy (Aloca SSD 500 s lineární 5 MHz sondou) bylo prováděno ve dnech, kdy byl aplikován prostaglandin, a následně 5. - 7. den po posledním ošetření. Koncepce a životnost plodů byla hodnocena na základě sonografického vyšetření akce srdeční, přítomnosti plodových vod a změn konfigurace a obsahu amniového váčku. Ve skupině 2, 3 a 4 byla navíc ve dnech, kdy byl aplikován prostaglandin, odebírána krev z v. cephalica antebrachii za účelem stanovení koncentrace progesteronu. Krev byla odebírána do plastových zkumavek a po sražení a odstředění při 3000 ot./min po dobu 15 minut bylo získáno sérum, které bylo ihned vyšetřeno nebo zamrazeno a skladováno při -20 0C až do vyšetření. Koncentrace progesteronu byla stanovena metodou chemiluminiscence ve fakultní laboratoři.

Výsledky
Ve skupině 1 nedošlo u žádné feny k přerušení gravidity a všechny porodily v termínu zdravá štěňata.
Ve skupině 2 nebyla 7. den po ukončení léčby u 12 fen zjištěna přítomnost plodů v děloze. U zbývajících tří fen došlo k redukci většiny amniových váčků a při závěrečném vyšetření byl zjištěn jeden plod u dvou fen a dva plody u jedné feny. U jedné z těchto fen byl během dvou dnů plod samovolně vypuzen, druhá porodila v termínu vyvinutý mrtvý plod a třetí se dvěma plody oba po dodatečné dvoudenní aplikaci cloprostenolu abortovala.
Ve skupině 3 a 4 došlo do 7. dne po posledním ošetření ke kompletnímu přerušení gravidity u všech fen. Souhrnné hodnocení výsledků uvádí tabulka I.
Ani v jedné skupině nebyly sonografickým vyšetřením zaznamenány žádné změny v koncepci během prvních pěti dnů léčby. Pouze 5. den nebyla v řadě případů u plodů zjištěna akce srdeční. U fen, u kterých došlo k přerušení gravidity, proběhla resorpce zárodků v termínu 6. – 12. den po iniciálním ošetření. Výjimečně bylo zaznamenáno vypuzení zárodků či plodů i s plodovými obaly. Byl zjišťován serózní, načervenalý vaginální výtok, který se objevil u všech fen od 6. až 10. dne po začátku ošetření a přetrvával 7 - 10 dní. Intenzita výtoku byla malá.
U žádné feny nebyla po přerušení gravidity zjištěna pyometra ani žádná jiná zdravotní komplikace.
U všech fen byly po aplikaci prostaglandinů zjišťovány různě intenzívní vedlejší příznaky, především slinění, neklid, zvracení a průjem. Vedlejší příznaky nastoupily většinou do 10 minut a přetrvávaly přibližně 30 minut. Výjimečně bylo zjišťováno zvracení po podání bromokriptinu.
Koncentrace progesteronu u většiny vyšetřovaných fen v průběhu 96 hodin po začátku ošetření klesla pod hodnotu 1 µg/ml.

Diskuse
Pro zachování gravidity u fen je nutná produkce progesteronu ze žlutých tělísek. Při provedení ovariektomie v jakékoli fázi gravidity dojde k jejímu přerušení. Tohoto poznatku se využívá při vývoji metod přerušení gravidity u fen pomocí látek s luteolytickým a uterotonickým účinkem (PGF2α) v kombinaci s antiluteotropiny (antiprolaktiny - bromokriptin, cabergolin).1-4
Prostaglandiny mají u fen nejen luteolytický, ale i silný uterotonický efekt, přičemž syntetická analoga prostaglandinů mají daleko silnější vliv na žlutá tělíska fen a slabší uterotonický efekt než přirozené prostaglandiny.1 Další látky inhibující aktivitu žlutých tělísek jsou antiprolakiny. Prolaktin má významný luteotropní účinek, a proto je jeho tvorba nezbytná pro udržení gravidity u fen.5-7
S přerušováním gravidity tímto způsobem se začíná nejdříve 21. den gravidity. Jestliže začneme před tímto termínem, přerušení gravidity by nemuselo být zcela úspěšné, jelikož jsou v tomto období žlutá tělíska daleko více rezistentní na použité léky než v pozdějším období.
Doporučujeme začátek přerušení gravidity u feny 25. den po nakrytí z důvodu její možné diagnostiky palpací u většiny fen, bez nutnosti ultrazvukového vyšetření. Pozdější ošetření není vhodné, poněvadž čím dříve po nakrytí se začne s přerušováním gravidity, tím je i průběh přerušení lehčí (pouze slabý výtok s resorpcí embryí, kdežto ve vyšších stadiích gravidity již dochází k abortování různě vyvinutých plodů).
Předmětem této práce bylo vyhodnotit účinnost několika postupů přerušení gravidity u fen s využitím výše uvedených látek.
Ve skupině 1 zřejmě nedošlo k přerušení gravidity z toho důvodu, že specialita Enzaprost obsahuje přirozený prostaglandin, který má obecně dobrý účinek uterotonický, ale nedostatečný účinek luteolytický, takže u této skupiny zvířat nedošlo pravděpodobně k dostatečné luteolýze a tím k poklesu koncentrace progesteronu (koncentrace progesteronu u této skupiny nebyla stanovena). Proto nelze přirozené prostaglandiny použité v tomto období na přerušování gravidity u fen doporučit.
Ve skupině 2 nedošlo u tří fen ke kompletnímu abortu ani přesto, že u nich byl pozorován prudký a dostatečný pokles progesteronu během léčby. U těchto fen pravděpodobně nedošlo k úplné degeneraci žlutých tělísek, která byla po ukončení léčby schopna nadále tvořit malé množství progesteronu dostatečné na udržení gravidity. Stejný případ byl zaznamenán u jedné feny, přerušována kombinací carbergolinu a cloprostenolu, kdy došlo k neúplné resorpci všech konceptů a opětovnému slabému zvýšení koncentrace progesteronu po ukončení léčby; fena donosila dva plody.3 Bylo zjištěno, že abort začíná u fen pouze tehdy, když progesteron poklesne pod 2 ng/ml, a to nejméně na 24 hodin.8 Pokud hladina progesteronu pod 1 ng/ml a přetrvává déle než 2 dny, pak to poukazuje na úspěšné ukončení gravidity.9 V naší studii naprostá většina fen 4. den po iniciálním ošetření cloprostenolem a bromokriptinem vykazovala koncentraci progesteronu v periferní krvi nižší než 1 ng/ml.
Během našeho sledování bylo zjištěno, že po nechtěném nakrytí zabřezlo pouze 43,1 % fen, což odpovídá i sledování jiných autorů.8 Z toho vyplývá, že za normálních okolností, když by u fen byla přerušována gravidita za použití estrogenů, by bylo téměř 60 % fen léčeno zcela zbytečně a u více než 7 % z těchto případů by bylo možné očekávat pyometru,10 případně další zdravotní komplikace.11-13
V našem sledování nedošlo u žádné feny ke vzniku pyometry ani nebyly pozorovány žádné zdravotní problémy po léčbě. Onclin a kol.1 zaznamenali u dvou fen za 20 dní po ukončení léčby opětovné zvýšení progesteronu, které vedlo u jedné z nich ke vzniku pyometry. Pokud však nastane u feny kompletní luteolýza a již nedojde k opětovnému zvýšení progesteronu, pak riziko pyometry je pravděpodobně nulové (tabulka II).

Závěr
Výsledky naší práce ukazují, že v případě každodenního ošetření březích fen cloprostenolem po pět dnů současně s bromokriptinem po dobu osmi dnů nebo ošetření březích fen cloprostenolem 3x každý druhý den současně s bromokriptinem 2x denně po dobu osmi dnů od 24. dne po nakrytí lze očekávat stoprocentní úspěšnost přerušení koncepce. U žádné feny nebyl po přerušení gravidity zjištěn negativní dopad na její zdravotní stav. Výhody spočívají v tom, že není nutná aplikace potenciálně nebezpečných estrogenů a že jsou ošetřovány pouze skutečně březí feny.

Literatura:
1. Onclin K., Silva L. D. M., Verstegen J. Termination of unwanted pregnancy in dogs with the dopamine agonist, carbergolin, in combination with synthetic analogue of PGF2α, either cloprostenol or alphaprosol. Theriogenology 1995;43:813-822.
2. Onclin K., Verstegen J. P. Practical use of a combination of a dopamine agonist and a synthetic prostaglandin analogue to terminate unwanted pregnancy in dogs. Journal of Small Animal Practice 1996;37:211-216.
3. Onclin K., Verstegen J. P. Comparisons of different combinations of analogues of PGF2α and dopamine agonists for the termination of pregnancy in dogs. Veterinary Record 1999;144:416-419.
4. Aslan S., Erunal-Maral N., Findik M., Bastan A., Handler J., Arbeiter K. Termination of unwanted pregnancies in the bitch by combined application of a PGF2α -analog (alfaprostol or cloprostenol) and dopamine agonist cabergoline. Kleintierpraxis 2001;46(3):141-144.
5. Concannon P. W., Weinstein P., Whaley S., Frank D. Suppression of luteal function in dogs by luteinizing hormone antiserum and by bromocriptine. Journal of Reproduction and Fertility 1987;81:175-180.
6. Jochle W. The sexual cycle in the bitch. Clinical-Insight 1987;11:2:617-623.
7. Okkens A. C., Bevers M. M., Dieleman S. J., Willemse A. H. Evidence for prolactin as the main luteotrophic factor in the cyclic dog, Veterinary Quarterly 1990;12:139-201.
8. Feldman E. C., Davidson A. P., Nelson R. W., Nyland T. G., Munro C. Prostaglandin induction of abortion in pregnant bitches after misalliance. Journal of the American Veterinary Medical Association 1993;202:1855-1858.
9. Concannon P. W., Hansel W. Prostaglandin F2α induced luteolysis, hypothermia, and abortions in beagle bitches. Prostaglandins 1977;13:533-542.
10. Sutton D. J., Geary M. R., Bergman J. G. Prevention of pregnancy in bitches following unwanted mating: a clinical trial using low dose oestradiol benzoate. J Reprod Fertil Suppl 1997;512:39-43.
11. Bowen R. A., Olson P. N., Behrendt M. D., Wheeler S. L., Husted P. W., Nett T. M. Efficacy and toxicity of estrogens commonly used to terminate canine pregnancy. Journal of the American Veterinary Medical Association 1985;186:783-788.
12. Olson P. N., Net T. M., Bowen R. A., Aman R. P., Sawyer H. R., Gorell T. A., Niswender G. D., Pickett B. W., Phemister R. D. A need for sterilization, contraceptives, and abortifacients: abandoned and unwanted pets. III. Abortifacients. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian 1986;8:235-237.
13. Bowen R. A., Olson P. N., Yong S., Withrow S. J. Efficacy and toxicity of tamoxifen citrate for prevention and termination of pregnancy in bitches. American Journal of Veterinary Research 1988;49:27-31.

Adresa autora:
MVDr. Roman Vitásek, PhD.
Klinika chorob malých zvířat FVL VFU Brno
Palackého 1 - 3
612 42 Brno
E-mail: vitasekr@vfu.cz

Kompletní text včetně obrazového materiálu naleznete ve Veterinářství 2002;52:69-71.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down