Změna intervalu vyšetření v reprodukčních chovech slepic

Státní veterinární správě se díky efektivnímu plnění programu na tlumení salmonel podařilo zlepšit podmínky pro chovatele slepic. Tisková zpráva, která je určena zejména chovatelům a odborné veřejnosti, obsahuje důležité informace týkající se zásadní změny v preventivních a diagnostických úkonech povinných pro chovatele drůbeže – s účinností od 1. ledna 2015. V souvislosti s metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace (MKZ) pro rok 2015 se jedná o významné zjednodušení práce, samozřejmě za předpokladu, že budou dodrženy všechny ostatní požadavky.

V rámci programu na tlumení salmonel se v roce 2015 snižuje frekvence odběru vzorků odebíraných chovatelem v produkčním období v reprodukčních chovech kura domácího. Dosud se vzorek odebíral u všech reprodukčních hejn ve snáškovém období v pravidelných dvoutýdenních intervalech. V souladu s evropskou legislativou však lze tento interval prodloužit na třítýdenní v případě, že alespoň dva po sobě následující roky je prevalence sledovaných sérotypů salmonel maximálně 1%. Tohoto cíle se podařilo v letech 2013 i 2014 dosáhnout.

Tato změna se týká odběru vzorku označeného podle Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace kódem EpFr04; kód pro tento chovatelem prováděný odběr zůstává i při změněné frekvenci stejný.

Jak již bylo uvedeno výše, frekvence odběru vzorků se snižuje v souladu s evropskou legislativou, která umožňuje prodloužení intervalu vyšetření na salmonelu v rodičovských hejnech na třítýdenní při splnění shora uvedených podmínek. To znamená, že nový režim vyšetřování bude platný i v roce 2016, ovšem pouze pokud bude cílová prevalence do 1% udržena i v letošním roce.*

Podrobné informace o programech tlumení salmonel jsou dostupné na:

http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/programy-tlumeni-vysktytu-salmonel/

 

 

Mgr. Petr Pejchal

Tiskový mluvčí SVS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *