Změna klimatu ovlivňuje zastoupení živočichů i rostlin

Stále vyšší teploty v regionu střední Evropy mohou být příčinou usídlení nepůvodních druhů živočichů.

Oteplení může být příznivé pro některé původce nemocí, v nových podmínkách by mohl v Evropě přežívat např. virus cholery. Vzhledem k dobrým hygienickým podmínkám nemusí mít lidé před jeho rozšířením na kontinentu strach.
Mění se i podmínky života hmyzu. Období s vysokými teplotami jsou stále delší, a některé druhy tak mohou místo dvou zplodit tři generace. Místa výskytu určitých druhů se geograficky přemisťují. Tak se například kudlanka nábožná, která se dříve vyskytovala hlavně v oblasti jihorakouského Štýrska, stěhuje dále na sever.
Zda se dostávají neobvyklá zvířata do oblasti střední Evropy působením člověka nebo kvůli teplejšímu počasí, lze jen těžko zjistit. Často se jedná o kombinaci obou variant: lidé zvířata neúmyslně dovezou do střední Evropy, ta zde ale mohou přežít jen díky změněnému klimatu.
Ryby ovlivňuje zejména vyšší teplota vody. V důsledku teplejšího klimatu se mění i obsah kyslíku a druhové složení rostlin v jezerech a řekách. Méně rostlin znamená pro některé druhy méně možností úkrytu, pro jiné lepší podmínky lovu.
V horských oblastech jsou dopady změny klimatu viditelné již dnes. Narůstající teploty způsobují posouvání vegetačních hranic. Rostliny, které jsou typické pro nízko položené oblasti, mohou nyní přežívat i ve vyšších polohách. Vytlačují tradiční vegetaci z jejího životního prostoru. To je dlouhodobý proces, který trvá řadu let.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *