Změna vyhlášky o metodách zkoušení potravin

Vyhláškou 238/2005 Sb. se podruhé mění vyhláška 211/2004 Sb. o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků ve znění vyhlášky 611/2004 Sb.

Nové předpisy EU se týkají benz(a)pyrenu, GMO, ochratoxinu A, Pb, Cd, Hg a 3-chlorpropan-1,2-diolu. Vyhláška obsahuje změny, k nimž v poslední době došlo v legislativě EU. Doplňují se citace směrnic ES vydaných v r. 2005 (2005/4, 2005/5, 2005/10). V §§ 4, 7 a 10 se doplňují odstavce týkající se odběru a přípravy vzorků a analytických metod pro stanovení benz(a)pyrenu a detekci GMO (v souladu s doporučením ES 2004/787). Změny se týkají odběru vzorků pro stanovení ochratoxinu A, odběru vzorků pro stanovení Pb, Cd, Hg a 3-chlorpropan-1,2-diolu. Vyhláška nabývá účinnosti 1. září 2005. Aktualizovanou verzi vyhlášky 211/2004_Sb. najdete na stránkách http://www.agronavigator.cz/mgr/www.bezpecnostpotravin.czwww.bezpecnostpotravin.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *