Změna vyhlášky o potravinách pro zvláštní výživu

Doplnění některých použitelných forem folátů, hořčíku, železa a aminokyselin.

Vyhláška 473/2006 Sb. (přijatá 16. 10. a zveřejněná 30. 10. 2006) doplňuje ve vyhlášce 54/2004 Sb. odkaz na některé směrnice ES, včetně směrnice 2004/6 ohledně odkladu aplikace zákazu obchodování s určitými produkty.
Mezi potravní doplňky použitelné do potravin pro zvláštní výživu se nově zařazuje
 kalcium-L-methylfolát jako zdroj folátů,
 pyroglutaman (pidolát), chelát aminokyseliny a magnesium-L-aspartát jako zdroje hořčíku,
 hydroxid železnatý, pyroglutaman (pidolát) železnatý, chelát aminokyseliny, ferrum(II)-bisglycinát jako zdroje železa.
Povolené aminokyseliny mohou být na rozdíl od původního znění použity také jako draselné, vápenaté a horečnaté soli.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2006.
Sbírka zákonů, 2006, částka 155.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *