15.06.2023 | 05:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Změny mimořádných veterinárních opatření okolo míst nálezů divočáků s africkým morem prasat v Libereckém kraji

Od pátku 16. června se mění mimořádná veterinární opatření ve vztahu k africkému moru prasat (AMP) platná pro oblast tzv. uzavřených pásem II. Ta jsou v současné době v České republice dvě. První z nich se nachází ve Frýdlantském výběžku, druhé okolo obce Hradčany na Českolipsku, tedy okolo míst prvních nálezů afrického moru prasat u uhynulých či ulovených prasat divokých. Nová nařízení upravují zejména pravidla pro manipulaci s ulovenými či uhynulými divočáky.

Nové nařízení mění mimo jiné systém povolování přesunu ulovených prasat divokých. Aktuálně musí uživatel honitby nejprve požádat o vystavení veterinárního osvědčení a zaplatit 100 Kč správní poplatek za jeho vydání, nově bude místo uložení a případný přesun pro osobní spotřebu oznamovat elektronicky přes web SVS (bez vydávání osvědčení a platby). O osvědčení bude uživatel honitby žádat pouze v případě odeslání uloveného prasete do zvěřinového závodu. I nadále však platí, že s uloveným kusem nesmí lovec v místě, kde je po ulovení uložen, jakkoliv nakládat, tedy jej přemísťovat, stahovat či dělit, až do okamžiku, kdy obdrží vyhovující výsledek laboratorního vyšetření na AMP.

Další změna se týká povinnosti uživatele honitby a oprávněného účastníka lovu. Dosud měl za povinnost zřídit, vybavit a udržovat svozné místo sloužící k předání uhynulých volně žijících prasat asanačnímu podniku. Nově je mu uložena povinnost takové místo pouze určit, tak aby bylo snadno přístupné pro svozové vozidlo asanačního podniku. Souřadnice takto určeného místa oznámí krajské veterinární správě. Nově tedy nebude nutné místo vybavit nepropustnou uzamykatelnou nádobou k uložení kadáverů a další nádobou k uložení náhradních plastových pytlů, osobních ochranných prostředků a dezinfekčních prostředků.

Třetí důležitou změnou k zajištění biologické bezpečnosti je zpřísnění požadavků na místo, kde musí být uloženo ulovené prase do doby, než jsou k dispozici výsledky laboratorního vyšetření na AMP. Místo bude muset být umístěno na území honitby, kde bylo prase uloveno nebo honitby sousední. Místo bude muset být evidováno, registrováno či schváleno u KVS v závislosti na tom, zda bude zvěřina následně určena pro soukromou spotřebu nebo pro uvedení na trh. Každé místo, kde budou těla ulovených prasat uložena musí splňovat základní požadavky na biologickou bezpečnost, čímž bude minimalizováno riziko šíření AMP.

Tzv. uzavřené pásmo II kolem Hradčan u Mimoně na Českolipsku, kde byl AMP začátkem května potvrzen u uloveného divočáka zahrnuje 14 katastrálních území o výměře přes 230 km².  Obdobné pásmo okolo Jindřichovic pod Smrkem na Frýdlantsku, kde byla stejná nákaza potvrzena již loni začátkem prosince, zahrnuje 28 katastrálních území o výměře blížící se 230 km².  Lovit divočáky v této oblasti mohou jen proškolení lovci. Každý ulovený kus bude musí být povinně vyšetřen na AMP a platí zde také řada dalších omezení s cílem minimalizovat riziko dalšího šíření nákazy.*

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down