Zpráva o činnosti RASFF v ČR

Největší počet oznámení na úrovni EU se týkal ryb, masa a výrobků z nich a suchých skořápkových plodů.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) slouží pro ohlašování přímých nebo nepřímých rizik ohrožujících zdraví lidí a zvířat nebo životního prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv. Hlášení vyměňovaná systémem slouží k zabránění uvedení do oběhu rizikových potravin a krmiv, případně jejich stažení ze společného evropského trhu. Na evropské úrovni funguje systém rychlého varování již od roku 1978 a je řízen Evropskou komisí. RASFF je zřízen formou sítě, která kromě Komise Evropského společenství zahrnuje členské státy Evropské unie, státy Evropského sdružení volného obchodu (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a od roku 2002 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).
Počet oznámení v systému RASFF každoročně roste, v r. 2005 se jejich počet z ČR zvýšil o 35 % proti r. 2004, v rámci EU o 28 % (v r. 2005 celkem 6 827 oznámení). Je to zřejmě způsobeno aktivním zapojením nových členských států EU do systému.
Největší počet oznámení na úrovni EU se týkal ryb, masa a výrobků z nich a suchých skořápkových plodů. Nejčastěji se jednalo o mikrobiální patogeny a mykotoxiny. V ČR bylo v r. 2005 řešeno 96 oznámení (51 přijatých, 38 z kontroly trhu – odeslaných, 7 z kontroly dovozu – odeslaných), všechna byla vyřešena, většinou došlo ke stažení výrobků z trhu (nebo nepropuštění na trh). Oznámení byla řešena institucemi: SZPI, SVS ČR, OOVZ a ÚKZÚZ. Oznámení se nejčastěji týkala koření a omáček (17 %), nejčastějším nebezpečím byla nepovolená barviva. U masa (16 % oznámení) byla ve třetině případů nebezpečím mikrobiální kontaminace. 15 % oznámení se týkalo krmiv, kde byly nejčastějším nebezpečím nepovolené přídatné látky a léčiva a také přítomnost tkáně suchozemských živočichů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *