10.02.2022 | 06:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Způsoby výživy psů


Tšponová J., Sedláková K. Způsoby výživy psů. Types of dog nutrition. Veterinářství 2022;72(2):73-78.


SOUHRN

Existuje několik možností, jaké krmivo můžeme podávat psům. Při výživě psů majitelé mohou volit komerčně vyráběná krmiva dostupná na místním trhu, mohou si krmnou dávku připravovat doma sami nebo využívat kombinace předešlých způsobů. Je třeba mít na paměti, že každý pes je jedinečný a podle toho je nutné při volbě způsobu krmení a typu krmiva postupovat. Při krmení psa je třeba respektovat fyziologické potřeby a živinové nároky každého jedince. Vhodný výběr a způsob podávání optimálního množství krmiva psovi zabezpečí příjem plnohodnotné a vyvážené stravy, která se bude podílet na udržení dobrého zdravotního stavu, správné kondice a welfare. Nerespektování fyziologických požadavků psů, používání nevhodného krmiva nebo nesprávné dávkování krmiva může mít u psů podíl na vzniku a rozvoji zdravotních problémů. Proto je třeba, aby majitelé psů porozuměli jednotlivým typům výživy a věnovali výběru krmiva dostatečnou pozornost. Těmito opatřeními se předejde následným možným komplikacím.

SUMMARY

There are several types of dog foods. It is possible to use commercially produced foods available on the local market or prepare the ration at home themselves as well as combination of these previous types. It is important to keep in mind that each dog is unique and we need to take this into account when choosing the method of feeding and the type of food. It is necessary to respect the physiological needs and nutrient requirements of each individual and adapt their nutrition accordingly. Appropriate selection and method of feeding the optimal amount of food to the dog will ensure the intake of a full and balanced diet, which will contribute to maintaining good health, proper condition and welfare. Failure to respect the physiological requirements of dogs, the use of inappropriate food or incorrect feed dosing can contribute to the emergence and development of health problems in dogs. Therefore, dog owners need to understand the different types of nutrition and pay sufficient attention to the choice of food. These measures prevent subsequent possible complications.*


Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down