14.07.2008 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zrušení poplatků pro chovatele koní

Krajská veterinární správa zrušila poplatek za přesun

Od prvního července jsou plně zrušeny poplatky pro chovatele koní tzv. kulaté razítko. Zbytečné dvojí úřadování bylo zrušeno § 6 Veterinárního zákona. Ze současné novely, která nabyla účinnosti 1. 7. 2008 vyplývá, že chovateli, který s koněm cestuje po ČR na sportovní akce, svody, výstavy apod., postačí jen průkaz koně. Dosavadní úhrada za klinické vyšetření, vydání veterinárního osvědčení pro přesun a zpoplatněné potvrzení tohoto aktu do průkazu koně – to vše odpadá. Ten kdo má již stanovené podmínky pro akce schválené od počátku roku do 30. 6. 2008 a pořadatel nepožádal o změnu podmínek, platí podmínky původní.
Toto velké zjednodušení však neznamená, že odpadla jakákoli kontrola a koně se mohou převážet bez ohledu na zdravotní stav. Veterinární zákon stanoví, že se přesunovat mohou pouze zvířata zdravá, musejí být vakcinována proti chřipce koní a kůň starší více jak dva roky, musí být vyšetřen na infekční anémii koní (jeho sérologické vyšetření platí dva roky, což je potvrzeno v průkazu koně).
Na každém svodu, tedy výstavě nebo sportovním podniku probíhá přejímka koní, kterou provádí soukromý veterinární lékař. Ten kontroluje klinicky zdravotní stav každého zvířete a jeho dokumentaci (průkaz). Zjistí-li nesrovnalosti, musí to oznámit pořadateli a ten pak informuje místně příslušnou krajskou veterinární správu. Kdyby však veterinární lékař vyslovil podezření na nějakou nákazu, informuje krajskou veterinární správu on sám.
Ke zjednodušení v přesunu koní bylo možné přikročit jednak ve snaze chovatelům ulehčit a také proto, že již dobře funguje centrální evidence a informační systém SVS ČR, který umožňuje kontrolovat zdravotní stav koní, potvrzení o zdravotních zkouškách a vakcinace stanovené zákonem, Státní veterinární správou ČR nebo Metodikou kontroly zdraví zvířat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down