19.03.2012 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

ZUPREVO – uvedení nového antibiotika na Český trh

Sympozium u příležitosti představení nového antibiotika na český trh pořádané firmou MSD Animal Health, zastoupenou společností Intervet, se konalo dne 23. 2. 2012 v brněnském hotelu Continental. Slavnostního zahájení se ujal generální ředitel společnosti pan Roman Navrátil, organizaci odpoledního programu a technické informace předal manažer pro hospodářská zvířata pan Radek Hejl. Přípravek ZUPREVO®, který je určen k terapii respiračních onemocnění prasat a terapii a prevenci respiračního onemocnění skotu byl nedávno firmou MSD Animal Health úspěšně registrován pro použití v zemích Evropské unie.
Vysokou úroveň přednášek zajistili zahraniční přednášející Paul Williams z Velké Británie, Stephan von Berg ze Spolkové Republiky Německo a prof. Cyril Höschl z České Republiky. Ale vezměme to raději po pořádku, protože jednotlivá vystoupení na sebe navazovala a postupem odpoledne gradovala.
Dr. Z. Kopcová, produktová manažerka společnosti pro prasata, představila prvního přednášejícího, Stephana von Bergha. Přípravek ZUPREVO® rozšiřuje spektrum makrolidových antibiotik působících na gramnegativní původce pneumonií. Jeho účinná látka tildipirosin je prvním tribazickým makrolidem s 16členným jádrem. Tři báze v molekule zajišťují vysokou rozpustnost, rychlý průnik do tkání, výraznou akumulaci v plicích a vysokou dlouhodobou bakteriální účinnost vůči respiračním patogenům. Ve srovnání s jinými antibiotiky (tylosin, tilmicosin, tulathromycin), byla u tildipirosinu prokázána silnější vazba na ribozomy bakterií, a tím také účinnější inhibice ribozomální syntézy peptidů.
Dr. M. Koubková, produktová manažerka společnosti pro skot, uvedla Paula Wiliamse, který navázal na předchozí informace svou přednáškou o přípravku ZUPREVO® pro skot. Úvodem vysvětlil význam klinických a subklinických pneumonií na produkci hovězího masa a význam včasné diagnostiky onemocnění. ZUPREVO® 18% roztok pro skot (180 mg/ml) se aplikuje jednorázově subkutánně v dávce 1 ml/45 kg hmotnosti, jeho podání je snadné a pohodlné i při velmi nízkých teplotách. Účinná látka tildipirosin se velmi rychle vstřebává do krevního oběhu a rychle se koncentruje v cílové tkáni, kterou jsou plíce skotu. Farmakokinetika a farmakodynamika antibiotika byly vysvětleny pomocí tabulek a grafů, hladiny tildipirosinu srovnávány s minimálními inhibičními koncentracemi jednotlivých patogenů. Bez těchto důkazů by bylo těžké pochopit unikátní účinnost až 28 dní po podání přípravku, zvláště když ochranná lhůta na maso je jen 47 dní.
V další části přednášky bylo probráno preventivní podání přípravku ZUPREVO®, např. při naskladnění telat do teletníku, nebo metafylaxe, plošné ošetření skupiny zvířat po propuknutí pneumonie u více než 15% telat. ZUPREVO® je ve Velké Británii používáno i pro terapii, chovatelé oceňují rychlý nástup a dlouhé trvání účinku, spolehlivost terapeutických výsledků, které vynikají při porovnání s podobnými přípravky.
Stephan von Berg seznámil účastníky sympózia s přípravkem ZUPREVO® pro prasata, 4% koncentrace tildipirosinu (40 mg/ml) a další parametry této speciality jsou ušity na míru potřebám terapie pneumonií v chovech prasat. Jediná dávka 1 ml na 10 kg hmotnosti aplikovaná intramuskulárně je vysoce účinná proti infekcím vyvolaným bakteriemi Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, má dokonce baktericidní účinek na Actinobacillus pleuropneumonie a Haemophilus parasuis. Opět byl demonstrován rychlý nástup a dlouhodobý účinek v plicích, údaje o antibakteriální aktivitě 14 dní po aplikaci a ochranná lhůta na maso pouze 9 dní vyvolaly šum v sále. Jak je to možné, bylo vysvětleno výsledky testů toxicity, bezpečnosti při aplikaci i konzumaci. Stephan von Berg dokumentoval dosavadní zkušenosti fotografiemi, tabulkami a grafy výsledků používání antibiotika ZUPREVO® v běžných německých chovech.
Cyklus přednášek uzavřel přední český odborník na psychiatrii prof. C. Höschl svou studií na téma Bedřich Smetana, tvorba a nemoc. Autor vtipně pomocí moderních vyšetřovacích metod a bohaté škály fotografií, rtg snímků aj. popsal osobnost předního českého skladatele, prostředí odkud pocházel, rodinu a osoby blízké. Uvedl jeho celoživotní dílo, úspěchy, ale i mnohá zklamání.
 
V průběhu registrace, mezi přednáškami a při pohoštění hrála živá akustická hudba ve španělském stylu, o kterou se postaralo trio hudebníků a zpěváků Mariachi. Přítomní měli možnost vidět vystoupení Zorra, vicemistra v ovládání meče a biče i našich předních tanečnic Flamenca. Přítomní posluchači obdrželi sborník, další tištěné materiály a upomínkové předměty.
Všichni, kteří vydrželi až do konce sympózia byli odměněni společenskou částí akce, hostinou, hudbou a tancem, diskusí s přednášejícími a konzultacemi se zástupci firmy MSD Animal Health.

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down