17.06.2008 | 02:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zvyšování produkce masa v Číně

Předpoklady pro příznivý vývoj čínského masného průmyslu.

Čínské hospodářství, stejně jako samotný masný průmysl, nezaznamenalo v poslední době žádné výrazné dynamické změny. Čína se v posledních dvou desetiletích soustředila převážně na rozšíření produkce vajec a zpracování masa.
Přesto má tato země v uvedených oborech nepopiratelně špičkové postavení a výroba řady masných výrobků se v jednotlivých oblastech tohoto státu stále s úspěchem rozvíjí.
Na rozvoj mělo vliv zejména:
- vývoj a zdokonalení nejdůležitějších oborů živočišného hospodářství v Číně, který probíhal od roku 1970
- postoj Číny k celosvětovému rozvoji hospodářství a uplatnění odpovídajících kroků
- hledání nejzásadnějších důvodů, které zajišťují rychlý vzestup a zlepšování čínského hospodářství
- jasně formulované prognózy pro další vývoj živočišné produkce v Číně až do roku 2016.
Čína musela v roce 2006 zajistit přes polovinu celosvětové výroby vepřového, kachního a husího masa a tak docílit jeho vysokého podílu. Tím bylo dosaženo jejího mimořádného postavení. Nárůst se týkal i produkce vajec a přírůstku produkce kuřecího a hovězího masa, který postupně vzrostl až o 15 %. V uplynulém období byl tedy v Číně zaznamenán mimořádný rozvoj živočišné výroby. Bylo uskutečněno, zejména v době po roce 1990, výrazné rozšíření výroby veškerých masných výrobků. Tím stoupla spotřeba vepřového masa na téměř 29 milionů tun, u produkce vajec ve skořápkách na zhruba 19 milionů tun, kuřecího na 8 milionů tun a u hovězího na 6 milionů tun. V Číně byl zahájen výrazný nárůst a zdokonalení výroby tak, že bylo v globálním měřítku dosaženo vedoucí pozice.
Pozoruhodný je vývoj výroby hovězího masa po roce 1990. Nárůst souvisí se zvýšenou kupní silou široké střední třídy, což se odráží v přírůstku spotřeby hovězího masa na jednoho obyvatele. Rozvoj masného průmyslu byl zaznamenán zejména po roce 1990 a souvisí se změnou hospodářské politiky země. Čína vykazuje u vajec ve skořápkách, drůbežího, vepřového a hovězího masa nestandardně vysoké absolutní i relativní tempo nárůstu. Celosvětový vzestup objemů výroby je zaznamenán u živočišných výrobků, což lze sledovat zejména v Číně. Tato země má dominantní postavení mezi asijskými producenty, zvláště jsou patrné podíly u výroby vepřového masa (85,3 %) a vajec ve skořápkách (68,2 %). Ve výrobě kachního a husího masa se Čína posunula na první místo před ostatní vedoucí státy, přičemž podíl na celosvětové produkci byl v roce 2006 již 50,1 % u vepřového masa a u vajec ve skořápkách 41,4 %. Ještě zřetelněji se projevovala situace u výroby kachního a husího masa. Zde Čína dosáhla podílu na světové výrobě 69,5 % resp. 94,3 %.
U kuřecího a hovězího masa obsadila Čína mezi vedoucími výrobními zeměmi v roce 2006 druhé resp. třetí místo. U hovězího masa a u kuřecího masa byly podíly na celosvětové produkci navýšeny o 11,8 % a 14,6 %. Očekává se, že při existujících vysokých absolutních mírách růstu podílů na světové produkci bude i nadále výroba výše uvedených druhů masa stoupat. Podíly Číny na globální produkci se budou stále zřetelně zvyšovat. V roce 2016 by měl být podíl Číny zhruba 54 % celkové světové produkce vepřového masa a 49,2 % vajec ve skořápkách. U hovězího a drůbežího masa se očekává nárůst podílu Číny na celosvětové produkci. Předpokládá se, že v následujícím desetiletí získá Čína dominantní pozici v živočišné produkci.
DGS 2008;60(14):10-14.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down