29.08.2023 | 06:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poškodenie nervus obturatorius suky pri pôrode – kazuistika

Hajurka J. Poškodenie nervus obturatorius suky pri pôrode – kazuistika. Damage of the obturator nerve of a bitch during parturition – a case report. Veterinářství 2023;73(8):442-447.

SOUHRN
Poškodenie nervus obturatorius, pri pôrode súk, doposiaľ nebolo opísané. V tomto článku je po prvýkrát opísané poškodenie n. obturatorius pri vaginálnom pôrode mŕtveho plodu suky dlhosrstej čivavy pri prvej gravidite. Vzhľadom na jednoplodovú graviditu mŕtveho plodu bol pôrod ukončený ťahom za hlavičku plodu pomocou pôrodníckych klieští dánskeho typu. Pri rutinnej kontrole na druhý deň po pôrode bola diagnostikovaná obojstranná paréza panvových končatín v dôsledku obojstranného tlakového poškodenia n. obturatorius. Podaním nesteroidného antiflogistika a doplnkového multivitamínu sa stav zlepšil už na druhý deň s úplnou regeneráciou poškodenia a úpravou chôdze a státia na 5. deň od začiatku terapie. Dystokia súk s vaginálnym pôrodom, podobne ako kráv, kobýl a žien, môže byť za určitých okolností príčinou tlakového poškodenia n. obturatorius s parézou panvových končatín, neschopnosťou ich úplnej addukcie v stoji a stredným stupňom krívania.

SUMMARY
Damage to the obturator nerve during the parturition of bitches has not been described so far. This article describes for the first time the damage to n. obturatorius during vaginal delivery of a dead foetusof a female long-haired Chihuahua during the first pregnancy. Due to the singleton pregnancy of the stillborn foetus, the delivery was terminated by pulling on the foetal head using Danish-type obstetric forceps. During a routine check-up on the second day after delivery, bilateral paresis of the pelvic limbs was diagnosed as a result of bilateral pressure damage to the n. obturator. With the administration of a nonsteroidal antiphlogistic and a supplementary multivitamin, the condition improved already on the second day, with complete regeneration of the damage and adjustment of walking and standing on the 5th day from the start of therapy. Dystocia in bitches with vaginal delivery, like in cows, mares and women, can under certain circumstances be the cause of pressure damage to the n. obturatorius with paresis of the pelvic limbs, inability to fully adduct them while standing and moderate degree of lameness.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down